Skip to the content

Konsument skyldig att betala mer för redan slutfakturerad period som grundats på felaktig självavläsning av elmätaren

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

Vid utflyttning från en fastighet sände K in en självavläsning av elmätaren. K betalade en slutfaktura som grundade sig på denna avläsning.

Det uppdagades senare att avläsningen varit felaktig varför elföretaget krävde ytterligare betalning för den slutfakturerade perioden.

ARN konstaterade att felet berott på att K skickat in en felaktig avläsning och att han därför inte kunde befrias från företagets krav på ytterligare betalning.

 

Beslut 2003-6057: Konsumenten fick inte rätt