Skip to the content

Upp till konsument att styrka att han lidit ersättningsgill skada

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

K yrkade ersättning för skada som denne ansåg sig ha lidit på grund av ett strömavbrott som varat i fyra månader.

ARN fann att K inte kunnat styrka att denne lidit den påstådda skadan och därför kunde ersättningsyrkandet inte vinna bifall i den delen. ARN ansåg däremot att K var berättigad till nedsättning av nätavgiften under den tid avbrottet varat.

 

Beslut 2003-1871: Konsumenten fick rätt