Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Upp till konsument att styrka att han lidit ersättningsgill skada

K yrkade ersättning för skada som denne ansåg sig ha lidit på grund av ett strömavbrott som varat i fyra månader.

ARN fann att K inte kunnat styrka att denne lidit den påstådda skadan och därför kunde ersättningsyrkandet inte vinna bifall i den delen. ARN ansåg däremot att K var berättigad till nedsättning av nätavgiften under den tid avbrottet varat.

 

Beslut 2003-1871: Konsumenten fick rätt

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:52