Skip to the content

Konsument hade rätt till ersättning av elhandlare som inte förklarat när bytet skulle ske

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

K tecknade avtal med elhandlaren om elleverans samt fick ett välkomstbrev om detta den 15 juli. Av avtalet framgick att det var giltigt från och med kundens anmälan. Elhandelsbytet genomfördes sedan den 1 september. K gjorde gällande att avtalet borde gälla från och med hans anmälan.

ARN konstaterade att elhandlaren följt de regler som gäller för elhandelsbyte men brustit i informationen till kunden. ARN ansåg därför att elhandlaren skulle ersätta K för fördyrade elkostnader under en månad innan elhandelsbytet skedde.

 

Beslut 2004-0547: Konsumenten fick rätt