Skip to the content

För att få rätt att efterdebitera skulle elföretag underrätta konsument om orsaken samt beräkningsgrunden

K:s elnätsföretag hade läst av K:s elmätare år 2001 och år 2008. Däremellan hade bolaget lämnat självavläsningskort till K, som K hade fyllt i och skickat tillbaka till bolaget. Vid avstämning år 2008 visade det sig dock att sig självavläsningskorten varit felaktigt ifyllda. Delar av den förbrukning som ägt rum mellan avläsningarna år 2001 och år 2008 debiterades därför i en avstämningsfaktura som avsåg perioden november 2006–februari 2008. K yrkade betalningsbefrielse eftersom hon inte ansåg att förbrukningen kunde ha ägt rum under den i fakturan angivna debiteringsperioden.

ARN konstaterade att konsumenten som utgångspunkt är skyldig att betala för den el som har levererats och förbrukats (förutsatt att det inte gått mer än tre år så att fordran inte är preskriberad) och att det vid efterdebitering bör kunna krävas att konsumenten underrättas om orsaken till denna och att beräkningsgrunden för denna klart anges.

Vidare konstaterade ARN att bolaget har bevisbördan för att de, mot K:s bestridande, har rätt att debitera K det aktuella beloppet. Enligt ARN var det inte osannolikt att förbrukningen skett tidigare än tre år tillbaka i tiden, vilket bolaget också medgivit, och mot den bakgrunden ansåg ARN inte att bolaget visat att de hade rätt att debitera ett belopp som var större än det som K medgivit.

 

Beslut 2008-9074: Konsumenten fick rätt

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25