Skip to the content

Sen fakturering av dödsbo var inte skäl att helt undgå betalningsansvar utan 15% nedsättning utgjorde skälig kompensation

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

Sedan K avlidit fakturerades hans dödsbo för förbrukning av el under perioden 29 september 2006 – 3 juni 2008. Dessförinnan hade någon avläsning inte ägt rum och någon fakturering av förbrukad el hade inte skett. Dödsboet yrkade att bli befriat från betalningsansvar.

ARN uttalade att elhandelsbolagets uteblivna debitering visserligen kunde kritiseras, men tillade att det inte medförde att dödsboet helt och hållet kunde undgå betalningsansvar för den förbrukning som förekommit. ARN menade att den nedsättning av kravet på 15 procent som elhandelsbolaget medgivit utgjorde en skälig kompensation för den sena faktureringen.

 

Beslut 2008-7719: Konsumenten fick inte rätt