Skip to the content

Utebliven debitering under ett år gav inte rätt till betalningsbefrielse

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

K hade ingått ett elhandelsavtal med en elhandlare. Enligt avtalet skulle K faktureras månadsvis. Trots det, vilket påpekades av K vid ett flertal tillfällen, uteblev K:s fakturering under hela år 2007. K yrkade betalningsbefrielse för sina elkostnader under år 2007 eftersom han menade att elhandelsbolaget agerat i strid med parternas avtal.

ARN uttalade att elhandelsbolagets försummelse visserligen kunde kritiseras, men att försummelsen inte kunde befria K från skyldigheten att betala för den el som han faktiskt förbrukat. Däremot ansåg ARN att K var berättigad till viss kompensation enligt fast praxis för elbranschen. Ett sådant avdrag om 15 procent hade dock redan skett.

 

Beslut 2008-7447: Konsumenten fick inte rätt