Skip to the content

Elhandlare hade inte rätt att ta ut lösenavgift då han inte kunde styrka att avtal hade bindningstid på fem år

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

K ansåg sig ha blivit lurad av sin elhandlare att ingå ett elhandelsavtal med en bindningstid om fem år och ingick därför avtal med en annan elhandlare. Den första elhandlaren ansåg då att K gjort sig skyldig till ett avtalsbrott och debiterade K en lösenavgift. K yrkade att återfå den betalade avgiften.

ARN konstaterade att det, mot en kunds bestridande, ankommer på elhandlaren att styrka sitt påstående om att det föreligger en viss bindningstid. Eftersom elhandlaren inte lyckats uppfylla sin bevisbörda rekommenderades elhandlaren att återbetala vad som mottagits.

 

Beslut 2009-2329: Konsumenten fick rätt