Skip to the content

Elhandlare som av misstag angett elpriset till 0 öre/kWh på en offert ansågs inte bunden av misstaget

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

En elhandlare hade sänt en offert till K, som K undertecknat och returnerat till elhandlaren inom angiven svarstid. Det visade sig dock att elpriset felaktigt hade angivits till 0 öre/kWh. Sedan elhandelsföretaget uppmärksammat felaktigheten sände elhandlaren ett brev med en ny offert till K. Enligt K saknade elhandelsföretaget rätt att bryta det ingångna avtalet och K yrkade därför att ARN skulle fastställa att det avtalet som parterna ingått var bindande.

ARN fann att det var fråga om ett s.k. förklaringsmisstag, d.v.s. en situation där någon avgivit en viljeförklaring som p.g.a. ett misstag fått ett annat innehåll än avsett. ARN påpekade vidare att ett sådant förklaringsmisstag, enligt avtalslagen, inte binder den som lämnat viljeförklaringen om motparten insåg eller borde ha insett misstaget. ARN konstaterade att K måste ha insett att det lämnade elpriset om 0 öre/kWh var felaktigt och därför hade något bindande avtal inte träffats.

 

Beslut 2009-0017: Konsumenten fick inte rätt