Skip to the content

Konsument ansågs ansvarig över att anlita installatör för att plombera gasleverans

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

Ett gasföretag hade skickat fakturor trots att K hade sagt upp gasleveransen flera gånger. K ansåg inte att det fanns en skyldighet för K att bekosta plombering av leveransen för att få avsluta avtalet. Tvärtom hade detta alltid hanterats av gasföretaget. K yrkade återbetalning för betalda gasfakturor. 

Gasföretaget invände att om kunden ville säga upp avtalet måste kunden på egen bekostnad anlita en installatör för att plombera anslutningen.

ARN konstaterade att avtal om gasleverans sluts genom konkludent handlande (avtal anses slutet på grund av handlande i överensstämmelse med ett avtal trots att formellt avtal aldrig slutits) och att gasföretaget har ett säkerhetsansvar att inte avsluta avtal utan kvittens på att leveransen är plomberad. Det saknades utredning till stöd för påståendet att gasföretaget enligt praxis sköter framdragning och avstängning av gas. K hade fått information om att kontakta en oberoende gasinstallatör för att avsluta leveransen enligt gasföretagets instruktioner. K hade inte följt anvisningarna.

 

Beslut 2009-5632: Konsumenten fick inte rätt