Skip to the content

Konsument ansågs vara ansvarig för att elnätsavtal gäller rätt säkringsstorlek

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

K hade i flera år betalat abonnemangsavgift för en 25 A huvudsäkring trots att anläggningen varit utrustad med en 16 A huvudsäkring. K yrkade prisavdrag motsvarande de kostnader K ansåg sig ha betalat för mycket.

ARN konstaterade att det är anläggningsinnehavarens ansvar att känna till och kontrollera vilken mätarsäkring som är installerad och vid behov byta denna. Ett sådant byte ska utföras av en behörig elinstallatör som ska anmäla bytet hos elnätsföretaget. ARN konstaterade dessutom att det, såvida det inte är särskilt avtalat, inte är upp till elnätsföretaget att se till att varje kund har den mest fördelaktiga mätarsäkringen och tariffplaceringen. Då ett sådant avtal saknades och då elnätsföretaget debiterat K efter den mätarsäkring som anmälts till företaget kunde K:s yrkande om prisavdrag inte bifallas.

 

Beslut 2009-1461: Konsumenten fick inte rätt