Skip to the content

Konsument som av misstag lämnat fullmakt till förmedlare blev bunden till elavtal som förmedlaren tecknat

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

K hade accepterat ett erbjudande om kostnadsfritt medlemskap hos en förmedlare men K hade inte uppfattat erbjudandet som bindande för framtida elhandelsavtal. K informerades i juni om det nya avtalet som förmedlaren tecknat och kontaktade förmedlaren i augusti för att ångra elhandelsavtalet. K ansåg att ångerrätten inte hade framgått tydligt. K yrkade att elhandelsavtalet som förmedlaren hade ingått för hans räkning med elhandelsföretaget inte skulle gälla och att elhandelsavtalet med K:s tidigare elhandelsföretag skulle fortlöpa. K hade begärt ersättning för lösenavgift till sitt tidigare elhandelsföretag samt ersättning för administration med anledning av tvisten.

Förmedlaren motsatte sig K:s yrkande. Förmedlaren och K ingick avtal och K lämnade fullmakt för förmedlaren att förvalta K:s elavtal. Förmedlaren inhämtade nödvändiga uppgifter för att genomföra en korrekt uppsägning och informerade därefter K om det nya elhandelsavtalet och ångerrätten.

ARN konstaterade att förmedlaren hade bevisbördan för att muntlig fullmakt hade lämnats, och att förmedlaren hade fullgjort bevisbördan med hjälp av en ljudfil från telefonsamtalet mellan förmedlaren och K. ARN konstaterade vidare att förmedlaren hade lämnat fullständig ångerrättsinformation till K men att K inte hade ångrat sig inom ångerfristen.

 

Beslut 2014-07365: Konsumenten fick inte rätt