Skip to the content

Samlingsfaktura sågs inte som grund för hävning eller prisavdrag, men skadestånd hade kunnat utgå om konsumenten styrkt skada

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

K fick inte avtalad månadsfaktura under avtalets inledande fyra månader. Efter klagomål fick K en ospecificerad samlingsfaktura. K yrkade hävning av avtalet, prisavdrag samt skadestånd för nedlagd tid.

Elhandelsföretaget menade att den uteblivna faktureringen berodde på ett tekniskt fel som påverkade faktureringen men inte leveransen. Kunden hade inte lidit någon ekonomisk förlust, kunden hade inte styrkt sin rätt till ersättning för nedlagd tid och elhandelsföretaget hade tillämpat de allmänna avtalsvillkoren.

ARN konstaterade att parterna var överens om att den avtalade faktureringen hade uteblivit. Felet var inte så väsentligt att kunden skulle ha rätt till hävning. Kunden hade förbrukat elen som fakturerats och hade därför inte rätt till prisavdrag. Kunden hade inte styrkt att han hade lidit ekonomisk förlust och hade därför inte rätt till skadestånd.

 

Beslut 2015-00727: Konsumenten fick inte rätt