Skip to the content

Konsument hölls ansvarig över att elmätaren ska vara lättåtkomlig för elnätsföretaget

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

K, som byggt in sin elmätare i ett skåp, var tvungen att flytta elmätaren för att elnätsföretaget skulle kunna genomföra ett byte av mätutrustning. K begärde ersättning för kostnad som uppkom i och med flytten av elmätaren.

Elnätsföretaget motsatte sig kundens begäran och hävdade att mätarplatsen byggts in av K. Enligt de allmänna avtalsvillkoren ska K tillse att för K tillgänglig mätanordning är lättåtkomlig för elnätsföretaget. Elnätsföretagets plomberingar eller andra spärrdon får inte brytas. Elnätsföretaget hävdade att mätarbytet var nödvändigt för att uppfylla föreskriftskrav. K:s inbyggnad av mätanordningen medförde att den inte var lättåtkomlig och omöjliggjorde byte av mätutrustning. Elnätsföretaget ansåg att K antingen skulle återställa sin anläggning eller flytta mätanordningen till annan plats, t.ex. fastighetens fasad.

ARN konstaterade att den nya utrustningen inte fick plats eftersom K byggt in mätanordningen i ett skåp och därmed själv orsakat att mätanordningen, i strid med de allmänna avtalsvillkoren, inte var lätt åtkomlig för elnätsföretaget. Elnätsföretaget var därför inte skyldigt att utföra en kostnadsfri flytt av mätutrustningen.

 

Beslut 2016-12871: Konsumenten fick inte rätt