Skip to the content

Företaget måste bevisa att ångerrättsinformation har lämnats

Senast uppdaterad: 2019-05-14 09:57

I maj 2017 ingick K avtal med ett elhandelsföretag eftersom företaget utlovade 30-50 procent billigare elpriser. K fick varken någon information om bindningstid eller en kopia på avtalet. Elhandlaren tog över elleveransen i november 2017. När K fick fakturorna upptäckte han att elen blev mycket dyrare än utlovat, och han bytte därför tillbaka till sin tidigare elhandlare. K fick betala en lösenavgift på 7 267 kronor för att han brutit avtalet. K yrkade återbetalning av lösenavgiften.

Elhandelsföretaget motsatte sig kravet på återbetalning. K hade hört av sig 30 december 2017 och uppgett att han var missnöjd med sin faktura och därför ville häva avtalet. 2 januari bad elhandlaren att K skulle skicka in en specifikation från sin tidigare elhandlare så att avtalen skulle kunna jämföras. K hörde inte av sig förrän 2 mars när han meddelade att han brutit avtalet. Elhandelsföretaget hade då informerat K om att han behövde betala en lösenavgift eftersom han hade tre års bindningstid.

ARN konstaterade att avtalet om leverans av el ingåtts utanför företagets affärslokal och därför omfattades av lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). I distansavtalslagen regleras ångerrätten, som innebär att en konsument har rätt att ångra ett elavtal inom 14 dagar från den dag då avtalet ingås. Innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge konsumenten information bland annat om och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av formuläret.  Informationen ska ges klart och begripligt. Om konsumenten inte fått ångerrättsinformationen förlängs ångerfristen till max ett år efter det att ångerfristen skulle ha löpt ut, om informationen lämnats i enlighet med distansavtalslagen.

Enligt ARN hade elhandelsföretaget inte bevisat att de lämnat fullständig ångerrättsinformation till K och ångerfristen hade i och med det aldrig börjat löpa. K hade därför ångrat sig i rätt tid och ARN ansåg att elhandlaren skulle betala tillbaka lösenavgiften.

 

Beslut 2018-03243: Konsumenten fick rätt

 

» Läs mer om ångerrätten