Skip to the content

Konsument som inte mottagit elfaktura på nästan tre år behövde bara betala för el som förbrukats ett år bakåt i tiden

Senast uppdaterad: 2019-05-02 13:41

K hade efter ett mätarbyte inte betalat för den el som förbrukats under nästan tre år. Anledningen var ett systemtekniskt fel hos elhandelsföretaget. Under perioden hade K endast debiterats 238 kr i fast årsavgift det första året efter mätarbytet. När felet upptäcktes skickade elhandelsföretaget en faktura på 60 791 kr för den el som K förbrukat sedan mätarbytet. K yrkade betalningsbefrielse eftersom det inte var hennes fel att det varit fel på företagets system.

Elhandelsföretaget motsatte sig kravet. Med hänvisning till de allmänna avtalsvillkoren avskrev dock företaget den del av fordran som var äldre än 12 månader, samt erbjöd kunden en avbetalningsplan. Företagets återstående betalningskrav var 15 541 kr.

ARN konstaterade att det framgick av utredningen att elhandelsföretaget levererat el under närmre tre år utan att debitera K för elen, samt att den uteblivna debiteringen berott på ett misstag från företagets sida. Eftersom företaget inte medvetet låtit bli att ta betalt för elen, eller gett K befogad anledning att utgå från att så varit fallet, ansåg ARN att K:s yrkande skulle avslås.

 

Beslut 2018-00846: Konsumenten fick inte rätt