Skip to the content

Konsument måste inte vända sig till sitt försäkringsbolag när elnätsföretaget är skyldigt att ersätta enligt lag

Senast uppdaterad: 2019-06-12 13:25

K drabbades av skada på elektronisk utrustning på grund av att elnätsföretagets kabel gick sönder vilket orsakade överspänning i K:s vägguttag. K begärde ersättning för skadan av elnätsföretaget.

Elnätsföretaget ansåg att eftersom skadan uppkommit genom en plötslig händelse och nätföretaget varken agerat oaktsamt eller vårdslöst borde skadan i första hand regleras via K:s hemförsäkring.

ARN konstaterade att ansvar för skador till följd av till exempel överspänning i ett elnät regleras i elsäkerhetslagen. ARN ansåg att inget av lagens undantag var uppfyllt och att elnätsföretaget som anläggningsinnehavare därför var skyldigt att ersätta skadan. Eftersom elnätsföretaget enligt lag var skyldigt att ersätta K för uppkommen skada bedömde ARN att K hade rätt att vända sig direkt till elnätsföretaget istället för att vända sig till sitt försäkringsbolag.

ARN biföll de ersättningskrav som K hade styrkt.

 

Beslut 2019-00097: Konsumenten fick delvis rätt

 

» Läs mer om din rätt till skadestånd