Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K hade fått en avstämningsfaktura som avsåg perioden den 7 december 2005–30 november 2006. Samma period hade stämts av tidigare, men visade sig senare vara baserad på en beräknad mätarställning. K yrkade betalningsbefrielse för den aktuella fakturan. ARN fann att en elhandlare saknar rätt att – sed ...