Skip to the content

Konsument som informerats om att fakturering baserats på beräknad förbrukning blev inte befriad att betala avstämningsfaktura

Senast uppdaterad: 2019-04-15 14:10

Den 20 augusti 2018 bytte elnätsföretaget K:s elmätare eftersom den var trasig och nätföretaget inte fick kontakt med den. K vände sig emot att nätföretaget inte bytt ut mätaren tidigare. Fakturorna fortsatte komma och K hade ingen aning om att mätningen inte fungerat. K ifrågasatte hur elnätsföretaget kunnat fakturera när de inte fått kontakt med elmätaren. Om elnätsföretaget bytt ut mätaren i tid hade faktureringen varit korrekt och K hade inte fått ett efterkrav på drygt 14 000 kronor. K yrkade betalningsbefrielse.

Elnätsföretaget motsatte sig kravet. Den 14 november 2016 slutade företaget att ta emot mätarställningar för K:s elmätare. I samband med felsökningsåtgärder inhämtades mätarställningar av montör i fält vid två tillfällen under 2017. Anledningen till att mätarbytet drog ut på tiden var att det endast var fjärravläsningen som inte fungerade, inte själva elmätaren. Mätaren byttes tillslut i augusti 2018 efter två misslyckade försök när K inte varit hemma.

Nätföretaget hade enligt de allmänna avtalsvillkoren (EL/NÄT 2012 K) uppskattat mängden överförd el. Uppskattningen fastställdes i enlighet med avtalsvillkoren med ledning av konsumentens tidigare kända förbrukning. På samtliga fakturor angavs det på första sidan att förbrukningen var uppskattad. I fakturaspecifikationen gick det att utläsa att kostnaden kunde komma att korrigeras. Nätföretaget ansåg att K borde ha varit medveten om felet. Elnätsföretaget hade också enligt de allmänna avtalsvillkoren reducerat avstämningsfakturan med 15 procent av skillnaden mellan vad som slutligt respektive preliminärt fakturerats.

ARN konstaterade att K hade fakturerats i efterhand för faktiskt förbrukning på grund av problem med hans elmätare. Det framgick av nätföretagets uppgifter att K fått information på fakturorna om att kostnaden varit baserad på beräknad förbrukning och att fakturorna skulle komma att korrigeras när alla mätarställningar fanns tillgängliga. ARN fann inte att det framkommit någon annan omständighet som föranlett att K inte var skyldig att betala för den el han hade förbrukat.

 

Beslut 2018-13360: Konsumenten fick inte rätt

 

» Läs mer om betalning efter preliminär fakturering