Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K fyllde via Internet i en anmälan om elhandelsbyte samt ett avtal om fast pris. En månad senare fick K besked om att elhandlaren inte godtog avtalet. K yrkade att ARN skulle fastsälla att avtal ingåtts. ARN fann att möjligheten att fylla i en anmälan om elhandelsbyte på företagets hemsida skulle s ...

K tecknade avtal med en elhandlare om att ett elavtal skulle börja gälla den 1 december 2000. Trots upprepade kontakter mellan K och elhandlaren blev elhandelsbytet genomfört först 8 månader senare. K yrkade ersättning för den prisfördyring som uppstått under tiden elhandelsbytet försenats. Elhandl ...

K anmälde via internet att denne ville ha en ny elhandlare samt erhöll bekräftelse från valda elhandlare om att elhandelsbytet skulle ske den 1 december. Elhandelsbytet blev sedan försenat med tre månader på grund av att den förra elhandlaren ansett att anmälan var ofullständig. ARN fann att den fö ...