Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K bodde i radhus tillhörande en bostadsrättsförening och delade servisledning med tre grannar. De hade gemensam gatubelysning, elförsörjning av kvartersgård, bastu, grovtvättstuga etc. K gjorde därför gällande att han innefattades av definitionen för lägenhetsabonnemang och att han borde ha debitera ...

Nätägaren och elhandlaren debiterade normalt K på samma faktura. K hade betalt tre avstämningsfakturor under en period om tre år. Därefter fick K en ny avstämningsfaktura för samma period. Av den nya avstämningsfakturan framgick att den avsåg bland annat nätavgifter för tre år tillbaka som inte tidi ...

Elhandlaren hade under tre år inte avstämt K mot någon mätaravläsning. K hävdade att detta stred mot gällande regler samt yrkade kompensation och att han skulle beviljas en längre betalningsplan. ARN (majoriteten) konstaterade att utgångspunkten är att konsumenten är skyldig att betala för den el s ...

K tecknade avtal om rörligt elpris med en elhandlare. Av avtalet framgick inte att det tillkom avgift för elcertifikat. ARN ansåg att elhandlaren, eftersom det inte framgått att denne haft rätt att ta ut avgift för elcertifikat, borde avstå från att debitera K avgiften.   Beslut 2004-1808: Konsum ...

En hyresvärd debiterades för elförbrukning som skett under tid som lägenheten varit uthyrd. ARN hänvisade till att utgångspunkten när det gäller debitering av el är att det är den person som står som innehavare av ett elabonnemang som också är betalningsansvarig för den el som faktiskt förbrukats i ...