Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K begärde ersättning motsvarande 37,5 % av den årliga nätkostnaden för två strömavbrott. Avbrotten uppgick till 32 respektive 26 timmar. K hade fått jämkad avbrottsersättning för det andra avbrottet men ansåg att det saknades skäl för jämkning. K ville heller inte att ersättningen reglerades genom e ...

K drabbades av ett strömavbrott. K begärde avbrottsersättning motsvarande 212,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden. Elnätsföretaget menade att felet som orsakade avbrottet låg på lågspänningssidan med följd att elnätsföretaget var helt beroende av att kunderna felanmäler för att elnätsför ...

K hade haft två olika långa avbrottsersättningsgrundande avbrott. Elnätsföretaget hade i båda fallen jämkat avbrottsersättningen till samma belopp. K ifrågasatte elnätsföretagets jämkningsgrunder (risker för arbetstagarna och oskäligt ekonomiskt betungande) och krävde full avbrottsersättning. Elnät ...

K som drabbats av strömavbrott hade fått viss ersättning för sakskada från sitt försäkringsbolag. K yrkade ersättning från elnätsföretaget för kostnaden för självrisk och åldersavdrag vid sakskada.  Elnätsföretaget motsatte sig K:s yrkande med hänvisning till att avbrottet var utom elnätsföretagets ...

Med anledning av att en säkring gått sönder hade K:s kyl och frys stannat. K yrkade skadestånd till följd av strömavbrottet. Elnätsföretaget ansåg att man inte var ersättningsskyldig då störningen orsakats av ett kabelbrott och att en apparat ska tåla till- och frånslag. Enligt ARN skulle händelse ...