Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

Ett elnätsföretag stämde en konsument som vägrade att betala sina elnätsavgifter. K ansåg att beräkningsmodellen för de fakturerade nätavgifterna inte var skälig och objektiv samt att nätavgifterna var diskriminerande mot kunder med K:s förbrukningsprofil. Nätavgiften bestod till 20 procent av en f ...

K hade bott i bostadsrättslägenhet sedan 1995 och hade t.o.m. år 2010 betalat nättariff för ett 16 ampere (A) villaabonnemang. K yrkade återbetalning av mellanskillnaden mellan 16A lägenhetsabonnemang och 16A villaabonnemang för tiden 1996-2010, d.v.s. 15 år. Elnätsföretaget motsatte sig yrkandet o ...

K flyttade in i ett hus med fem bostadsrättslägenheter och beställde ett elabonnemang. K debiterades enligt den s.k. grundtariffen vilken motsvarade villaabonnemang. K menade att hon borde debiterats enligt lägenhetstariff och att hon skulle få tillbaka mellanskillnaden mellan grundtariff och lägenh ...

K bodde i radhus tillhörande en bostadsrättsförening och delade servisledning med tre grannar. De hade gemensam gatubelysning, elförsörjning av kvartersgård, bastu, grovtvättstuga etc. K gjorde därför gällande att han innefattades av definitionen för lägenhetsabonnemang och att han borde ha debitera ...

En bostadsrättsförening begärde att föreningens elabonnemang skulle omklassificeras från villaabonnemang till lägenhetsabonnemang. Nätmyndigheten avslog föreningens begäran och föreningen överklagade till länsrätten (numera förvaltningsdomstolen). Enligt länsrätten uppkom påvisbara sammanlagringse ...