Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K hade haft strömavbrott i drygt 12 timmar och yrkade avbrottsersättning från sitt nätföretag. Avbrottsersättningen utgörs av en andel av elanvändaren beräknade årliga nätkostnad. I sitt ersättningskrav räknade K in energiskatten som en del av nätkostnaden. Nätföretaget medgav att K var berättigad t ...

Ett elnätsföretag stämde en konsument som vägrade att betala sina elnätsavgifter. K ansåg att beräkningsmodellen för de fakturerade nätavgifterna inte var skälig och objektiv samt att nätavgifterna var diskriminerande mot kunder med K:s förbrukningsprofil. Nätavgiften bestod till 20 procent av en fa ...

K hade bott i bostadsrättslägenhet sedan 1995 och hade t.o.m. år 2010 betalat nättariff för ett 16 ampere (A) villaabonnemang. K yrkade återbetalning av mellanskillnaden mellan 16A lägenhetsabonnemang och 16A villaabonnemang för tiden 1996-2010, d.v.s. 15 år. Elnätsföretaget motsatte sig yrkandet oc ...

K flyttade in i ett hus med fem bostadsrättslägenheter och beställde ett elabonnemang. K debiterades enligt den s.k. grundtariffen vilken motsvarade villaabonnemang. K menade att hon borde debiterats enligt lägenhetstariff och att hon skulle få tillbaka mellanskillnaden mellan grundtariff och lägenh ...

K bodde i radhus tillhörande en bostadsrättsförening och delade servisledning med tre grannar. De hade gemensam gatubelysning, elförsörjning av kvartersgård, bastu, grovtvättstuga etc. K gjorde därför gällande att han innefattades av definitionen för lägenhetsabonnemang och att han borde ha debitera ...