Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K tecknade avtal med elhandlaren om elleverans samt fick ett välkomstbrev om detta den 15 juli. Av avtalet framgick att det var giltigt från och med kundens anmälan. Elhandelsbytet genomfördes sedan den 1 september. K gjorde gällande att avtalet borde gälla från och med hans anmälan. ARN konstaterad ...

K hade ingått avtal med en elhandlare om leverans av el till rörligt pris. Av villkoren framgick bland annat att priset kunde ändras varje månad samt att kunden när som helst hade rätt att byta till någon av elhandlarens övriga avtalsformer. I de allmänna avtalsvillkoren anges att om inte annat avta ...

Efter en offertförfrågan till en elhandlare uppmanades K att göra en beställning av elavtal via elhandlarens hemsida. I uppmaningen framgick att detta skulle göras omgående. K gjorde beställningen två veckor senare via elhandlarens hemsida. ARN ansåg att elhandlarens uppmaning till K var att betrakt ...

Vid utflyttning från en fastighet sände K in en självavläsning av elmätaren. K betalade en slutfaktura som grundade sig på denna avläsning. Det uppdagades senare att avläsningen varit felaktig varför elföretaget krävde ytterligare betalning för den slutfakturerade perioden. ARN konstaterade att fele ...