Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

I februari tecknade K avtal med en elhandlare per telefon. Enligt K var det avtalade priset 50,5 öre/kWh inklusive elcertifikat och moms, men exklusive energiskatt. I mars fick K en avtalsbekräftelse med samma innehåll. I april fick hon ytterligare en avtalsbekräftelse, men priset hade elhandlaren ä ...

K tecknade två avtal för sina två anläggningar. Enligt elhandlaren hade parterna muntligen kommit överens om elpriset 58 öre/kWh exklusive moms. I den ena bekräftelsen stod dock ett annat elpris, 3,8 öre/kWh exklusive moms. K menade att han varit i god tro om att det lägre elpriset varit det rätta d ...

K hade tidigare haft ett avtal med fast pris som gällde i tre år. När avtalet löpte ut blev han automatiskt bunden för ett nytt fastprisavtal som gällde i ett år. Priset för det nya avtalet var betydligt högre än det pris som gällde enligt det gamla avtalet. K hade inte fått någon information om det ...

K hade ett treårigt fastprisavtal med en elhandlare. Sedan avtalsperioden löpt ut förlängdes avtalet av elhandlaren med ytterligare ett år och då till ett högre pris. K invände att han inte hade godkänt en sådan förlängning och att det ursprungligen tecknade avtalet inte villkorats så att elhandlare ...

K ansåg sig ha blivit lurad av sin elhandlare att ingå ett elhandelsavtal med en bindningstid om fem år och ingick därför avtal med en annan elhandlare. Den första elhandlaren ansåg då att K gjort sig skyldig till ett avtalsbrott och debiterade K en lösenavgift. K yrkade att återfå den betalade avgi ...