Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K hade ett treårigt fastprisavtal med en elhandlare. Sedan avtalsperioden löpt ut förlängdes avtalet av elhandlaren med ytterligare ett år och då till ett högre pris. K invände att han inte hade godkänt en sådan förlängning och att det ursprungligen tecknade avtalet inte villkorats så att elhandlare ...

K ansåg sig ha blivit lurad av sin elhandlare att ingå ett elhandelsavtal med en bindningstid om fem år och ingick därför avtal med en annan elhandlare. Den första elhandlaren ansåg då att K gjort sig skyldig till ett avtalsbrott och debiterade K en lösenavgift. K yrkade att återfå den betalade avgi ...

K hade ett tidsbestämt avtal om fast pris med en elhandlare. Sedan avtalet löpt ut förlängde elhandlaren avtalet per automatik med ett år, K ansåg dock att han inte informerats om detta. K, som hellre hade velat teckna ett löpande avtal, yrkade hävning av avtalet alternativt återbetalning av de merk ...

En elhandlare hade sänt en offert till K, som K undertecknat och returnerat till elhandlaren inom angiven svarstid. Det visade sig dock att elpriset felaktigt hade angivits till 0 öre/kWh. Sedan elhandelsföretaget uppmärksammat felaktigheten sände elhandlaren ett brev med en ny offert till K. Enligt ...

Sedan K avlidit fakturerades hans dödsbo för förbrukning av el under perioden 29 september 2006 – 3 juni 2008. Dessförinnan hade någon avläsning inte ägt rum och någon fakturering av förbrukad el hade inte skett. Dödsboet yrkade att bli befriat från betalningsansvar. ARN uttalade att elhandelsbolag ...