Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K tecknade i slutet av 2006 ett fastprisavtal. Enligt bekräftelsen, som kom i januari 2007, var priset 45,2 öre per kWh. Det stod även att ”Kostnaden för elcertifikat kommer att ingå i priset efter den 1 januari 2007.” I februari fick K en ny bekräftelse där det stod att K skulle bortse från den för ...

K ingick ett elavtal och fick bekräftelse från elbolaget med texten ”Månadspriset är ett rörligt elpris som följer elbörsens pris och ändras varje månad”. K ansåg, i och med ordalydelsen, att han tecknat ett s.k. spotprisavtal med påslag. K upptäckte senare att han hade ett tillsvidareavtal och yrka ...

K:s fru träffade representanter för ett elbolag i ett köpcentrum och skrev på ett formulär, som hon inte uppfattade på annat sätt än att det var en intresseanmälan för mer information. Elbolaget såg detta som ett avtal och övertog elleveransen för K och hans frus fastighet. K menade att det var K sj ...

Hösten 2003 kontaktade K en elleverantör per telefon i syfte att teckna elavtal med tillsvidarepris. Vid samtalet bestämdes att tillsvidarepris skulle tillämpas och att priset skulle bindas senare under året. Våren 2005 bytte K elleverantör. K fick då en räkning från sin tidigare elleverantör avseen ...

K tecknade avtal om rörligt elpris med en elhandlare. Av avtalet framgick inte att det tillkom avgift för elcertifikat. ARN ansåg att elhandlaren, eftersom det inte framgått att denne haft rätt att ta ut avgift för elcertifikat, borde avstå från att debitera K avgiften.   Beslut 2004-1808: Konsum ...