Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K hade ett tidsbestämt avtal om fast pris med en elhandlare. Sedan avtalet löpt ut förlängde elhandlaren avtalet per automatik med ett år, K ansåg dock att han inte informerats om detta. K, som hellre hade velat teckna ett löpande avtal, yrkade hävning av avtalet alternativt återbetalning av de merk ...

En elhandlare hade sänt en offert till K, som K undertecknat och returnerat till elhandlaren inom angiven svarstid. Det visade sig dock att elpriset felaktigt hade angivits till 0 öre/kWh. Sedan elhandelsföretaget uppmärksammat felaktigheten sände elhandlaren ett brev med en ny offert till K. Enligt ...

Sedan K avlidit fakturerades hans dödsbo för förbrukning av el under perioden 29 september 2006 – 3 juni 2008. Dessförinnan hade någon avläsning inte ägt rum och någon fakturering av förbrukad el hade inte skett. Dödsboet yrkade att bli befriat från betalningsansvar. ARN uttalade att elhandelsbolag ...

K tecknade i slutet av 2006 ett fastprisavtal. Enligt bekräftelsen, som kom i januari 2007, var priset 45,2 öre per kWh. Det stod även att ”Kostnaden för elcertifikat kommer att ingå i priset efter den 1 januari 2007.” I februari fick K en ny bekräftelse där det stod att K skulle bortse från den för ...

K ingick ett elavtal och fick bekräftelse från elbolaget med texten ”Månadspriset är ett rörligt elpris som följer elbörsens pris och ändras varje månad”. K ansåg, i och med ordalydelsen, att han tecknat ett s.k. spotprisavtal med påslag. K upptäckte senare att han hade ett tillsvidareavtal och yrka ...