Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K som under flera år bott utomlands ingick i samband med flytt tillbaka till Sverige i början av år 2002 avtal med en elhandlare om elleverans. När den första elräkningen kom betalade hon den och hon fortsatte sedan att betala den elräkning som hon fick varje månad. K hade inte fått information från ...

I samband med att K flyttade in i sitt hus gjordes en korrekt och oomtvistad mätaravläsning 2001-07-01. Första avstämningsfakturan kom efter cirka tre år, baserad på en avläsning 2004-04-30. Efterföljande avstämningsfaktura kom efter ytterligare ca ett år, baserad på mätarställning per den 2004-11-2 ...

Nätägaren och elhandlaren debiterade normalt K på samma faktura. K hade betalt tre avstämningsfakturor under en period om tre år. Därefter fick K en ny avstämningsfaktura för samma period. Av den nya avstämningsfakturan framgick att den avsåg bland annat nätavgifter för tre år tillbaka som inte tidi ...

Elhandlaren hade under tre år inte avstämt K mot någon mätaravläsning. K hävdade att detta stred mot gällande regler samt yrkade kompensation och att han skulle beviljas en längre betalningsplan. ARN (majoriteten) konstaterade att utgångspunkten är att konsumenten är skyldig att betala för den el s ...

K hade ett avtal med sin elhandlare om att fakturering skulle ske månadsvis. Trots detta uteblev faktureringen helt under tre år. K ifrågasatte inte betalningsskyldigheten men yrkade att elhandlaren skulle bevilja honom en längre avbetalningsplan. ARN konstaterade att elhandlaren inte fullgjort par ...