Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

Det strikta produktansvaret för säkerhetsbrist i el utesluter inte ett strikt inverkansansvar för samma skada Det uppstod en brand i kundens elanläggning och i utrustning som var kopplad till anläggningen. Branden hade orsakats av ett brott på en PEN-ledare i en transformator i elnätsföretagets star ...

K drabbades av skada på elektronisk utrustning på grund av att elnätsföretagets kabel gick sönder vilket orsakade överspänning i K:s vägguttag. K begärde ersättning för skadan av elnätsföretaget. Elnätsföretaget ansåg att eftersom skadan uppkommit genom en plötslig händelse och nätföretaget varken a ...

Vid strömavbrott förstördes kött som K hade i frysen. K hade köpt köttet direkt hos uppfödaren för 5 603 kronor. Om hon skulle ha köpt köttet i butik hade det kostat minst det tredubbla. K begärde 11 206 kronor i ersättning av elnätsföretaget men fick endast 1 000 kronor i ersättning eftersom hon in ...

När K kom hem 21 januari 2017 upptäcktes att huset var utan ström och hade varit så i cirka två dygn. Strömavbrottet berodde på att en plogbil hade kört på ett elskåp utanför. K anmälde skadan till nätföretaget som åtgärdade elskåpet på två timmar, det tog dock två dagar innan huset var uppvärmt och ...

K anlitade en vitvaruleverantör då han upplevde fel på vitvaror i köket. Vid vitvaruleverantörens felsökning konstaterades felaktig spänning i eluttag i köket, vilket efter elektrikers undersökning av eluttag och elcentral visade sig bero på fasfel från elnätsföretagets ledningsnät. K begärde ersätt ...