Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K hävdade att elnätsföretaget varit i dröjsmål med anslutning av en elanläggning då kabelgrävning och anslutning slutligen gjordes drygt fyra månader efter färdiganmälan trots att den normala tiden ska vara 4-8 veckor. K yrkade prisavdrag motsvarande 50 procent. Elnätsföretaget bestred yrkandet och ...

I samband med ett strömavbrott uppstod skador bland annat på K:s kyl, frys och uppvärmningsutrustning. K hade fått ersättning för skadorna från sitt försäkringsbolag, men yrkade att elnätsföretaget skulle ersätta honom motsvarande försäkringsbolagets självrisk. Elnätsföretaget motsatte sig yrkandet ...

I mars 2008 uppstod problem med elförsörjningen till K:s sommarhus. Sedan en elektriker tillkallats visade det sig att nollplinten i mätarskåpet hade brunnit, något som enligt K berodde på att överfallsskruvarna till nollplinten inte dragits åt efter ett mätarbyte som utförts av nätföretaget år 2006 ...

Sedan K flyttade till sin fastighet i juni 2006 hade elleveransen till K:s anläggning varit undermålig genom att spänningen varit alltför låg. K gjorde en reklamation hos nätföretaget år 2007, men nätföretaget hävdade att det inte fanns något fel. Problemet medförde att det uppstod skador på egendom ...

En natt uppstod det problem med elförsörjningen till K:s bostad. K konsulterade nätföretaget och anlitade därefter en elektriker för felsökning i det av nätägaren plomberade huvudsäkringsskåpet. Det visade sig då att en brytare hade skadats och att en ledning hade brunnit. K ansåg att han inte var s ...