Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

Spänningsfall uppstod mellan faserna i K:s elnät. Efter mätning av strömstyrkan fram till en huvudsäkring framkom det att det endast var 89 volt på en fas, 118 volt på den andra och 228 volt på den tredje. K:s frys, kylskåp och micro gick sönder på grund av "glödströmmen" som detta orsakade. K yrkad ...

K yrkade ersättning för skada som denne ansåg sig ha lidit på grund av ett strömavbrott som varat i fyra månader. ARN fann att K inte kunnat styrka att denne lidit den påstådda skadan och därför kunde ersättningsyrkandet inte vinna bifall i den delen. ARN ansåg däremot att K var berättigad till ned ...

En frysskada hade uppstått på en vattencistern i samband med ett strömavbrott. K hade reglerat skadan med sitt försäkringsbolag och yrkade ersättning av nätägaren för felsökningskostnad, självriskdebitering och åldersavdrag som försäkringsbolaget gjort. Nätägaren bestred betalningsskyldighet under ...

K drabbades av skada på grund av kortslutning mellan två faser i elnätet. Skadan reglerades av K:s försäkringsbolag. K yrkade ersättning av elnätsföretaget för bland annat avdraget för självrisk som försäkringsbolaget gjort. Elnätsföretaget bestred betalningsskyldighet med motiveringen att felet va ...

Fyra månader efter ett genomfört leverantörsbyte upphörde elleverantören att fakturera K för förbrukad el. Trots att K påminde elleverantören om den uteblivna faktureringen dröjde det nästan två år innan den kom igång igen. K fick sedan en stor faktura för hela perioden. K yrkade nedsättning av fakt ...