Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K hade haft ett sammanhängande strömavbrott i 19 timmar och yrkade avbrottsersättning. Elnätsföretaget hade jämkat avbrottsersättningen till hälften med hänvisning till att återställningsarbetet hade försenats p.g.a. dåligt väder. K hävdade att elnätsföretagets jämkningsmetod vid beräkning av avbrot ...

En elleverantör fakturerade inledningsvis enligt det fasta pris som K påstod hade avtalats, men efter drygt ett år påfördes en prisjusteringsavgift. K hade inte fått muntlig eller skriftlig information om avgiften. K hävdade att han hade ett treårsavtal med fast pris. K hävdade också att han inte ha ...

K hade ingått ett tidsbundet avtal med fast pris per kWh. K ansåg att elleverantören hade smyghöjt priset och dessutom felaktigt tagit ut en så kallad elområdesavgift. K yrkade därför prisavdrag motsvarande smyghöjningen och den felaktiga elområdesavgiften under 24 månader. Elleverantören invände a ...

K hade ingått tidsbundet avtal med månadsvis fakturering. Leveransen påbörjades men elleverantören skickade inga fakturor till K. Efter tio månader fick K en faktura för hela perioden, tio månader. K sa då upp avtalet, krävde en avbetalningsplan enligt de allmänna avtalsvillkoren och prisavdrag med ...

K hade ingått ett elavtal om rörligt pris med lägstaprisgaranti. När K fick första fakturan insåg K att priset var högre än vad K skulle ha haft enligt sitt gamla elavtal hos sitt tidigare elhandelsföretag. K yrkade därför prisavdrag motsvarande mellanskillnaden och åberopade det nya elhandelsföreta ...