Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

Konsumenten begärde att Allmänna reklamationsnämnden skulle förklara att konsumenten inte var bunden av ett avtal. Konsumenten blev uppringd av företaget som sålde en tjänst och som erbjöd att skicka ut information om avtalet till konsumenten. För att få informationen uppmanade företaget konsumente ...

Blixten slog ned i elnätsföretagets stolpe där K:s mätarskåp, vilket slogs ut av blixtnedslaget, var placerat. Elnätsföretaget krävde att K antingen skulle sätta upp ett nytt skåp placerat på sin husfasad eller ett markskåp, samt att kostnaderna skulle betalas av K. Efter samtal med elnätsföretaget ...

K lämnade sin fastighet för ett ärende. När han kom tillbaka cirka en halvtimme senare såg han att strömmen hade brutits vid hans fastighet och vid närmare anblick upptäckte han att en kontrollmätare som satts upp några månader tidigare var borttagen. K hade inte blivit informerad om att strömmen sk ...

En kund hade installerat solceller och ville ansluta till lokalnätet. För att ansluta produktionsanläggningen krävde elnätsföretaget att mätarskåpet skulle flyttas till utsidan av huset. Kunden anlitade grävföretag för grävning samt elektriker för kabeldragning inne i huset samt för installation av ...

K:s elhandelsavtal förlängdes automatiskt till ett avtal som var mer kostsamt för K. K ansåg att hon inte hade fått tillräcklig information om att avtalet skulle komma att förlängas och begärde därför att få häva avtalet alternativt att få behålla sina tidigare abonnemangsvillkor. Elhandelsföretage ...