Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

En kund hade installerat solceller och ville ansluta till lokalnätet. För att ansluta produktionsanläggningen krävde elnätsföretaget att mätarskåpet skulle flyttas till utsidan av huset. Kunden anlitade grävföretag för grävning samt elektriker för kabeldragning inne i huset samt för installation av ...

K:s elhandelsavtal förlängdes automatiskt till ett avtal som var mer kostsamt för K. K ansåg att hon inte hade fått tillräcklig information om att avtalet skulle komma att förlängas och begärde därför att få häva avtalet alternativt att få behålla sina tidigare abonnemangsvillkor. Elhandelsföretage ...

K var kund hos ett elhandelsföretag under ett år och fick efter att avtalet avslutats en faktura på 3 955 för skillnaden mellan uppskattad förbrukning och faktiskt förbrukning under avtalstiden. K betalade via autogiro och blev varken vid ingåendet av avtalet eller under avtalstiden informerad om at ...

K sa i samband med flytt upp sitt elnätsavtal från den 31 december 2018. Elnätsföretaget stängde av elen den 30 november 2018 vilket gjorde att K drabbades av skada, bland annat genom förstörd mat och trasig kyl och frys. Elnätsföretaget hade registrerat en avbeställning av elnätsavtalet från och m ...

K drabbades av skada på elektronisk utrustning på grund av att elnätsföretagets kabel gick sönder vilket orsakade överspänning i K:s vägguttag. K begärde ersättning för skadan av elnätsföretaget. Elnätsföretaget ansåg att eftersom skadan uppkommit genom en plötslig händelse och nätföretaget varken ...