Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

Vid strömavbrott förstördes kött som K hade i frysen. K hade köpt köttet direkt hos uppfödaren för 5 603 kronor. Om hon skulle ha köpt köttet i butik hade det kostat minst det tredubbla. K begärde 11 206 kronor i ersättning av elnätsföretaget men fick endast 1 000 kronor i ersättning eftersom hon in ...

Den 20 augusti 2018 bytte elnätsföretaget K:s elmätare eftersom den var trasig och nätföretaget inte fick kontakt med den. K vände sig emot att nätföretaget inte bytt ut mätaren tidigare. Fakturorna fortsatte komma och K hade ingen aning om att mätningen inte fungerat. K ifrågasatte hur elnätsföreta ...

K köpte en solcellsanläggning med installation av en elleverantör. Elinstallationen utfördes inte på ett fackmässigt sätt, den var inte säker ur elsäkerhetssynpunkt och utgjorde en brandfara. Efter ansträngningar från K:s sida anlitade elleverantören en lokal firma att göra om installationen. Slutfa ...

I juni 2017 fick K en offert för nyanslutning från sitt elnätsföretag. Den anlitade elinstallatören hade inte tid att räkna på jobbet innan offerttidens slut så en ny elinstallatör anlitades och en ny offert begärdes. I juni 2018 fick K en ny offert på ett belopp som var nästan tre gånger så högt so ...

K köpte ett solcellspaket av en solcellsinstallatör. En av solcellspanelerna producerade bara 30 procent av vad de andra panelerna gav. K hade blivit lovad utav en av bolagets montörer att panelen skulle bytas ut. K yrkade att bolaget skulle byta ut den trasiga solcellspanelen. Solcellsinstallatöre ...