Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K var kund hos ett elhandelsföretag under ett år och fick efter att avtalet avslutats en faktura på 3 955 för skillnaden mellan uppskattad förbrukning och faktiskt förbrukning under avtalstiden. K betalade via autogiro och blev varken vid ingåendet av avtalet eller under avtalstiden informerad om at ...

K sa i samband med flytt upp sitt elnätsavtal från den 31 december 2018. Elnätsföretaget stängde av elen den 30 november 2018 vilket gjorde att K drabbades av skada, bland annat genom förstörd mat och trasig kyl och frys. Elnätsföretaget hade registrerat en avbeställning av elnätsavtalet från och m ...

K drabbades av skada på elektronisk utrustning på grund av att elnätsföretagets kabel gick sönder vilket orsakade överspänning i K:s vägguttag. K begärde ersättning för skadan av elnätsföretaget. Elnätsföretaget ansåg att eftersom skadan uppkommit genom en plötslig händelse och nätföretaget varken ...

I samband med att K flyttade in i en ny bostad fick han ett brev från en elleverantör. K uppfattade brevet som att han skulle ge godkännande till att slå samman fakturan för elnät och elhandel hos det bolag som han redan hade elavtal med. K skrev under och skickade tillbaka bifogat svarskuvert. Tre ...

K hade haft strömavbrott i drygt 12 timmar och yrkade avbrottsersättning från sitt nätföretag. Avbrottsersättningen utgörs av en andel av elanvändaren beräknade årliga nätkostnad. I sitt ersättningskrav räknade K in energiskatten som en del av nätkostnaden. Nätföretaget medgav att K var berättigad ...