Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

Elhandlaren återbetalade ett belopp till K eftersom hon, enligt avläsning av elmätaren, hade betalt för mycket i elström. Tre månader senare fick hon en faktura att betala med förklaringen att utbetalningen varit felaktig. K yrkade att elhandlaren skulle avstå från sitt krav på återbetalning av ett ...

En frysskada hade uppstått på en vattencistern i samband med ett strömavbrott. K hade reglerat skadan med sitt försäkringsbolag och yrkade ersättning av nätägaren för felsökningskostnad, självriskdebitering och åldersavdrag som försäkringsbolaget gjort. Nätägaren bestred betalningsskyldighet under ...

Överföringen av el till en konsument avbröts enligt ellagen på grund av dennes avtalsbrott, så kallad avstängning. Innan elen stängdes av fick konsumenten lagstadgad underrättelse och delgivning. Frågan var om avstängningen ändå var otillåten då omständigheterna gjorde att det kunde finnas risk att ...

En elhandlare hade felaktigt debiterat K för en för låg energiskatt och krävde betalning för dessa avgifter retroaktivt. ARN fann att K haft anledning att utgå från att de debiteringar som gjorts varit riktiga och att K var i god tro. Elhandlaren hade därför inte rätt att kräva retroaktiv betalning ...

K drabbades av skada på grund av kortslutning mellan två faser i elnätet. Skadan reglerades av K:s försäkringsbolag. K yrkade ersättning av elnätsföretaget för bland annat avdraget för självrisk som försäkringsbolaget gjort. Elnätsföretaget bestred betalningsskyldighet med motiveringen att felet va ...