Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K hade ett abonnemangsavtal med ett elnätsföretag. Under en period gick flera av K:s hushållsapparater sönder. I samband med detta förekom även blinkningar i K:s glödlampor. K kontaktade elnätsföretaget som kunde konstatera att spänningen under vissa perioder hade sjunkit till nivåer som medförde bl ...

K yrkade ersättning för kostnader motsvarande installation av ny värmeanläggning eftersom gasföretaget hade informerat K om att gasleveransen till K:s fastighet skulle avslutas. Enligt avtalsvillkoren skulle gasföretaget ersätta K för de kostnader som ett sådant avbrott medför. Gasföretaget motsatt ...

En dag hade K upptäckt att det brann i hennes elskåp. Enligt K hade elnätsföretagets utsända servicetekniker kunnat konstatera att branden orsakats av att det uppstått en kortslutning i en kopplingsplint, troligtvis p.g.a. att skruvarna till kopplingsplinten inte dragits åt i samband med ett mätarby ...

En elhandlare hade sänt en offert till K, som K undertecknat och returnerat till elhandlaren inom angiven svarstid. Det visade sig dock att elpriset felaktigt hade angivits till 0 öre/kWh. Sedan elhandelsföretaget uppmärksammat felaktigheten sände elhandlaren ett brev med en ny offert till K. Enligt ...

Efter att K hade flyttat från sin bostad fick han en slutfaktura från sin elhandlare. Eftersom fakturan var svårförståelig och beloppet högre än vad han betalat under motsvarande period tidigare år kontaktade K elhandelsföretaget. Det ledde till att K fick en andra faktura med ett lägre belopp än de ...