Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

I februari tecknade K avtal med en elhandlare per telefon. Enligt K var det avtalade priset 50,5 öre/kWh inklusive elcertifikat och moms, men exklusive energiskatt. I mars fick K en avtalsbekräftelse med samma innehåll. I april fick hon ytterligare en avtalsbekräftelse, men priset hade elhandlaren ä ...

K tecknade två avtal för sina två anläggningar. Enligt elhandlaren hade parterna muntligen kommit överens om elpriset 58 öre/kWh exklusive moms. I den ena bekräftelsen stod dock ett annat elpris, 3,8 öre/kWh exklusive moms. K menade att han varit i god tro om att det lägre elpriset varit det rätta d ...

I samband med ett strömavbrott uppstod skador bland annat på K:s kyl, frys och uppvärmningsutrustning. K hade fått ersättning för skadorna från sitt försäkringsbolag, men yrkade att elnätsföretaget skulle ersätta honom motsvarande försäkringsbolagets självrisk. Elnätsföretaget motsatte sig yrkandet ...

K:s årliga gasfaktura innebar en höjning, jämfört med föregående år, med nästan 50 procent. Höjningen var inte aviserad och faktureringen var retroaktiv. K yrkade prisavdrag p.g.a. felaktig debitering.  Gasföretaget motsatte sig yrkandet och invände att höjningen hade aviserats i dagspress i rätt t ...

K hade tidigare haft ett avtal med fast pris som gällde i tre år. När avtalet löpte ut blev han automatiskt bunden för ett nytt fastprisavtal som gällde i ett år. Priset för det nya avtalet var betydligt högre än det pris som gällde enligt det gamla avtalet. K hade inte fått någon information om det ...