Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K hade ett treårigt fastprisavtal med en elhandlare. Sedan avtalsperioden löpt ut förlängdes avtalet av elhandlaren med ytterligare ett år och då till ett högre pris. K invände att han inte hade godkänt en sådan förlängning och att det ursprungligen tecknade avtalet inte villkorats så att elhandlare ...

Den 31 september 2007 löpte K:s fastprisavtal ut. K tecknade då inte något nytt elhandelsavtal, utan utgick från att han i fortsättningen skulle debiteras ett rörligt pris för den el han förbrukade. I januari 2008 fick han en faktura enligt vilken det ingick en post som avsåg efterhandskorrigering a ...

I maj 2009 fick K en avstämningsfaktura som avsåg hennes elförbrukning under perioden 1 februari 2008–31 oktober 2008. K menade att hon i god tro redan betalat avstämningsfakturor för samma period och yrkade betalningsbefrielse. Elhandlaren motsatte sig yrkandet då denna i februari 2008 hade sänt e ...

I mars 2008 uppstod problem med elförsörjningen till K:s sommarhus. Sedan en elektriker tillkallats visade det sig att nollplinten i mätarskåpet hade brunnit, något som enligt K berodde på att överfallsskruvarna till nollplinten inte dragits åt efter ett mätarbyte som utförts av nätföretaget år 2006 ...

Sedan K flyttade till sin fastighet i juni 2006 hade elleveransen till K:s anläggning varit undermålig genom att spänningen varit alltför låg. K gjorde en reklamation hos nätföretaget år 2007, men nätföretaget hävdade att det inte fanns något fel. Problemet medförde att det uppstod skador på egendom ...