Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

Efter att K hade flyttat från sin bostad fick han en slutfaktura från sin elhandlare. Eftersom fakturan var svårförståelig och beloppet högre än vad han betalat under motsvarande period tidigare år kontaktade K elhandelsföretaget. Det ledde till att K fick en andra faktura med ett lägre belopp än de ...

Sedan K avlidit fakturerades hans dödsbo för förbrukning av el under perioden 29 september 2006 – 3 juni 2008. Dessförinnan hade någon avläsning inte ägt rum och någon fakturering av förbrukad el hade inte skett. Dödsboet yrkade att bli befriat från betalningsansvar. ARN uttalade att elhandelsbolag ...

K hade ingått ett elhandelsavtal med en elhandlare. Enligt avtalet skulle K faktureras månadsvis. Trots det, vilket påpekades av K vid ett flertal tillfällen, uteblev K:s fakturering under hela år 2007. K yrkade betalningsbefrielse för sina elkostnader under år 2007 eftersom han menade att elhandels ...

K hade fått en avstämningsfaktura som avsåg perioden den 7 december 2005–30 november 2006. Samma period hade stämts av tidigare, men visade sig senare vara baserad på en beräknad mätarställning. K yrkade betalningsbefrielse för den aktuella fakturan. ARN fann att en elhandlare saknar rätt att – sed ...

En elhandlare hade tagit tillbaka ett antal av K:s tidigare betalda fakturor. Det sammanlagda beloppet av dessa fakturor hade elhandlaren för avsikt att avräkna som ett tillgodo mot K:s kommande faktura. Av misstag återbetalades istället beloppet till K. Utbetalningen, som ägde rum den 13 december 2 ...