Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K hade ingått ett elhandelsavtal med en elhandlare. Enligt avtalet skulle K faktureras månadsvis. Trots det, vilket påpekades av K vid ett flertal tillfällen, uteblev K:s fakturering under hela år 2007. K yrkade betalningsbefrielse för sina elkostnader under år 2007 eftersom han menade att elhandels ...

K hade fått en avstämningsfaktura som avsåg perioden den 7 december 2005–30 november 2006. Samma period hade stämts av tidigare, men visade sig senare vara baserad på en beräknad mätarställning. K yrkade betalningsbefrielse för den aktuella fakturan. ARN fann att en elhandlare saknar rätt att – sed ...

En elhandlare hade tagit tillbaka ett antal av K:s tidigare betalda fakturor. Det sammanlagda beloppet av dessa fakturor hade elhandlaren för avsikt att avräkna som ett tillgodo mot K:s kommande faktura. Av misstag återbetalades istället beloppet till K. Utbetalningen, som ägde rum den 13 december 2 ...

K har hela tiden meddelat mätarställningar genom självavläsning till sin elhandlare och betalat sina elräkningar löpande. Trots det efterdebiterades K av elhandlaren. K yrkade prisavdrag då han menade att elhandlaren endast haft rätt att debitera 12 månader tillbaka i tiden och att det varit elhandl ...

K hade en fjärravläst mätare och hans fakturor avsåg således verklig förbrukning. K kontaktade sitt elföretag efter att ha fått fakturan för februari 2006 då han misstänkte att den var felaktig. Svaret han fick var att fakturan var korrekt. Senare fick han en ny faktura, samt ett följebrev, där före ...