Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

Fyra månader efter ett genomfört leverantörsbyte upphörde elleverantören att fakturera K för förbrukad el. Trots att K påminde elleverantören om den uteblivna faktureringen dröjde det nästan två år innan den kom igång igen. K fick sedan en stor faktura för hela perioden. K yrkade nedsättning av fakt ...

K ansåg att hon blivit debiterad för en högre förbrukning än hon faktiskt haft. Hon klagade även på att hon krävts på inkassokostnader, trots att tvisten var föremål för prövning i ARN. ARN ansåg att elföretagets räkningar med specifikationer var svårlästa samt att det fanns anledning att ställa hö ...