Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K fick en avstämningsfaktura som avsåg perioden 1 april 2000 till 31 mars 2002. Ca ett år senare fick K en slutfaktura, omfattande perioden 1 april 2000 till 28 februari 2003. K yrkade prisavdrag på slutfakturan då han redan tidigare fått och betalt avstämningsfakturan för delvis samma period. Ellh ...

Elhandlaren återbetalade ett belopp till K eftersom hon, enligt avläsning av elmätaren, hade betalt för mycket i elström. Tre månader senare fick hon en faktura att betala med förklaringen att utbetalningen varit felaktig. K yrkade att elhandlaren skulle avstå från sitt krav på återbetalning av ett ...

En elhandlare hade felaktigt debiterat K för en för låg energiskatt och krävde betalning för dessa avgifter retroaktivt. ARN fann att K haft anledning att utgå från att de debiteringar som gjorts varit riktiga och att K var i god tro. Elhandlaren hade därför inte rätt att kräva retroaktiv betalning ...

Fyra månader efter ett genomfört leverantörsbyte upphörde elleverantören att fakturera K för förbrukad el. Trots att K påminde elleverantören om den uteblivna faktureringen dröjde det nästan två år innan den kom igång igen. K fick sedan en stor faktura för hela perioden. K yrkade nedsättning av fakt ...

K ansåg att hon blivit debiterad för en högre förbrukning än hon faktiskt haft. Hon klagade även på att hon krävts på inkassokostnader, trots att tvisten var föremål för prövning i ARN. ARN ansåg att elföretagets räkningar med specifikationer var svårlästa samt att det fanns anledning att ställa hö ...