Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K drabbades av ett strömavbrott. K begärde avbrottsersättning motsvarande 212,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden. Elnätsföretaget menade att felet som orsakade avbrottet låg på lågspänningssidan med följd att elnätsföretaget var helt beroende av att kunderna felanmäler för att elnätsför ...

K hade försummat att betala två fakturor som låg nära varandra i tiden. K begärde skadestånd för kostnader till följd av frånkoppling av elen. Elhandelsföretaget ansåg att de hade uppfyllt befintliga lagkrav för giltig frånkoppling. De kostnadsposter som elhandelsföretaget krävde för återinkoppling ...

Efter avstyckning av K:s fastighet installerades nya mätare varefter elkostnaderna ökade. K ifrågasatte mer än en gång den ökade förbrukningen till elnätsföretaget utan att elnätsföretaget vidtog någon åtgärd. De ökade kostnaderna försvårade ett fortsatt boende i huset. Inför husförsäljningen genomf ...

År 2011 upptäckte kunden att han betalat för mycket i fast elnätsavgift. I kundens ursprungliga elnätsavtal, från 1990, baserades den fasta elnätsavgiften på en installerad 16 Ampere (A) huvudsäkring. Kunden hade aldrig bytt huvudsäkring. Från och med december 1993 till mars 2015 debiterade elnätsfö ...

K hade haft två olika långa avbrottsersättningsgrundande avbrott. Elnätsföretaget hade i båda fallen jämkat avbrottsersättningen till samma belopp. K ifrågasatte elnätsföretagets jämkningsgrunder (risker för arbetstagarna och oskäligt ekonomiskt betungande) och krävde full avbrottsersättning. Elnät ...