Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K:s elnätsföretag hade läst av K:s elmätare år 2001 och år 2008. Däremellan hade bolaget lämnat självavläsningskort till K, som K hade fyllt i och skickat tillbaka till bolaget. Vid avstämning år 2008 visade det sig dock att sig självavläsningskorten varit felaktigt ifyllda. Delar av den förbrukning ...

K:s elnätsföretag hade genomfört reparationsarbeten vid en anläggning i närheten av K:s sommarhus. I samband med det stängdes strömmen till K:s hus av. Sedan arbetet slutförts glömde elnätsföretaget att slå på strömmen igen, vilket resulterade i omfattande frysskador i K:s anläggning. För att skydda ...

Till följd av betalningsförsummelser från K:s sida hade elhandelsföretaget avbrutit elen till K:s anläggning. Enligt K hade dock någon delgivning inte ägt rum dessförinnan. Eftersom K befann sig utomlands när frånkopplingen skedde förstördes den mat som K förvarade i kyl och frys. K yrkade ersättnin ...

Sedan K avlidit fakturerades hans dödsbo för förbrukning av el under perioden 29 september 2006 – 3 juni 2008. Dessförinnan hade någon avläsning inte ägt rum och någon fakturering av förbrukad el hade inte skett. Dödsboet yrkade att bli befriat från betalningsansvar. ARN uttalade att elhandelsbolag ...

K hade ingått ett elhandelsavtal med en elhandlare. Enligt avtalet skulle K faktureras månadsvis. Trots det, vilket påpekades av K vid ett flertal tillfällen, uteblev K:s fakturering under hela år 2007. K yrkade betalningsbefrielse för sina elkostnader under år 2007 eftersom han menade att elhandels ...